Nytt fra veilaget2023-02-06T07:41:04+01:00

NYTT FRA VEILAGET

1403, 2018

Referat fra årsmøtet i Sørbråten Veilag 14. mars 2018

By |mars 14, 2018|

Årsmøtereferat, Sørbråten veilag 2018 14. mars 2018 Konstituering Åpning Styreleder Arild Pedersen åpnet årsmøtet. Valg av møteleder Ragnar Semundseth ble valgt som møteleder. Valg av referent Steinar Glomnes ble valgt som referent. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Det var oppgitt feil årstall. Det skulle vært 2018. Valg av to personer til å signere protokollen Fredrik Biong og Eva Milch signerer protokollen og er tellekorps ved behov. Dagsorden Konstituering Åpning Valg av møteleder Valg av referent Godkjenning av innkalling Valg av to personer til å signere protokollen Årsberetning og regnskap Årsberetning 2017 Regnskap og balanse 2017 Saker til behandling

2002, 2018

Innkalling til årsmøte 2018

By |februar 20, 2018|

Innkalling til årsmøte 2018 Årsmøte i Sørbråten Veilag avholdes Onsdag 14. mars klokken 20.00 i Sørbråten Velhus, Adresse: Sørbråtveien 86, 0891 Oslo Dagsorden: Konstituering Åpning Valg av møteleder Valg av referent Godkjenning av innkalling Valg av to personer til å signere protokollen Årsberetning og regnskap Årsberetning 2017 Regnskap og balanse 2017 Saker til behandling Budsjett 2018 Valg Vegrepresentanter Sak 6: Årsberetning Sørbråten Veilag 2017. Veilagets styre har bestått av Arild Pedersen (leder), Magga Fjelltun (Kasserer), Steinar Glomnes (sekretær) og Gunnar Svendsen (varamedlem). Veilagets styre har som oppgave å forvalte Sørbråten Veilag sine veier på best mulig måte, utarbeide fremdriftsplaner

903, 2016

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9. mars 2016

By |mars 9, 2016|

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9. mars 2016 Sak 1-5: Konstituering av årsmøtet Styrets leder Arild Pedersen åpnet årsmøtet. Trond Herland ble valgt som møteleder, Ragnar Semundseth ble valgt til referent. Fredrik Eldorhagen og Jan Oset ble valgt til å signere protokollen. Innkallingen ble godkjent av årsmøtet. Sak 6: Årsberetning Styreleder Arild Pedersen informerte om veilagets aktiviteter i 2016, som beskrevet i årsberetningen. Asfaltering av veiene på Sørbråten er den viktigste saken veilaget arbeider med. I tillegg brukes det mye tid på å følge opp entreprenøren som har ansvaret for vintervedlikeholdet på veiene. Årsmøtet tok årsberetningen for 2015 til

Go to Top