Nytt fra styret2017-04-27T14:58:47+02:00

NYTT FRA STYRET

2902, 2024

Årsmøteinkalling 20. mars 2024

By |februar 29, 2024|

Årsmøte innkalling 2024 Det kalles inn til årsmøte den 20. mars på Sørbråten Velhus. Møtet er fra klokken 19:00 til 20:00. Denne innkallingen blir sendt medlemmer per e-post og SMS via SmartOrg og lagt ut på vår hjemmeside. De som ikke har registrert sin e-post adresse i medlemsregisteret, kan gjøre dette ved å sende en e-post til vellets kasserer, Ivar Hordnes: ivarh567@gmail.com Årsmøtet er Sørbråten Vels øverste myndighet. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for 2024 i.h.h.t. vedtektene som er gjengitt på våre hjemmesider: www.sorbratenvel.no/vedtekter/ Dagsorden 1) Konstituering: – Valg av møteleder – Valg av referent – Valg av

2610, 2020

Årsmøteinnkalling 9. desember 2020

By |oktober 26, 2020|

Årsmøteinnkalling 2020 Vi kaller inn til digitalt årsmøte i Sørbråten Vel onsdag 9. desember 2020 klokken 19.   For å oppfylle Korona restriksjonene vil medlemmer av vellet oppfordres til å delta på Teams. De som ikke har mulighet til å delta digitalt må melde seg på ved å sende mail til styret, eller ringe leder for vellet, Sigurd Grytten, på 922 40 790.   TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ DIGITALT ÅRSMØTE 2020 Saksliste: Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av to medlemmer til å signere protokollen Årsberetning 2019 Regnskap

2802, 2020

Årsmøteinnkalling 2020 – UTSETTES

By |februar 28, 2020|

Utsettelse av årsmøtet i Sørbråten Vel og Veilaget. I tråd med oppdaterte råd fra helsemyndighetene så utsettes det planlagte årsmøtet i Sørbråten Vel og Veilaget. Vi kommer tilbake med ny innkallelse på et senere tidspunkt. Årsmøteinnkalling 2020 Årsmøte i Sørbråten Vel holdes torsdag 19. mars 2020 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned her for de som ikke har mottatt den på epost. Faktura for årskontingent sendes i år i egen e-post eller per brev, alt etter om vi har din e-post adresse eller ikke. For å redusere våre kostnader oppfordrer vi

2003, 2019

Protokoll fra Årsmøte 2019

By |mars 20, 2019|

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2019 Årsmøtet ble holdt onsdag 20. mars 2019, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Sak 1: Konstituering Styrets leder, Sigurd Grytten, åpnet møtet. Han ble også valgt som leder for årsmøtet. Micael Wendell ble valgt som referent. Det merkes fra årsmøtet at innkalling går på epost. Styret viser til at det på årsmøtet 2018 ble vedtatt at det fra 2019 sendes innkalling til årsmøter og protokoll fra årsmøter på epost til medlemmene. Innkallingen ble godkjent med en innsigelse. Eva Therese Graff og Martin Mølmen ble valgt til å signere protokollen. Sak 2: Årsberetning

2502, 2019

Årsmøteinnkalling 2019

By |februar 25, 2019|

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 20. mars 2019 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned her for de som ikke har mottatt den på epost. Faktura for årskontingent sendes i år i egen e-post. Telenor inviterer samme dag, kl. 18 til informasjonsmøte om fiberutbyggingen på Sørbråten. Innkalling til årsmøte 2019 årsberetning og regnskap 2019

2504, 2018

Protokoll fra Årsmøte 2018

By |april 25, 2018|

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018 Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året. Sak 1: Konstituering Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder. Margit Iren Ulriksen ble valgt som referent Innkallingen ble godkjent uten innvendinger Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud og Stian Fossum ble valgt til å signere protokollen. Sak 2: Vellet – Årsberetning 2017 Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets leder viste til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning

1702, 2018

Årsmøteinnkalling 2018

By |februar 17, 2018|

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen med faktura i uke 8 men kan også lastes ned og leses her Sørbråten Vel-Årsmøte 2018-innkalling Regnskap-Budsjett-Årsmøte

1602, 2018

Ny forskrift om tømming

By |februar 16, 2018|

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Oppsummert betyr det at Oslo Kommune overtar ansvaret og koordineringen av tømmingen og setter krav til tømmefrekvens, se § 5 i forskriften. Sørbråten Vel har sammen med Solemskogen, Maridalen og Sørkedalen jobbet for å beholde dagens, etter vår vurdering, gode ordning. Byrådets innstilling oversendes bystyret, vedtatt mot Frps stemmer. Vedlagte dokumenter er forskrift, høringsuttalelser, hoveddokument og de innspillene vellene har gitt politikerne i komiteen, både på mail i forkant av

2108, 2017

Vellet deltar i Grasrotandelen

By |august 21, 2017|

Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen slik at vi kan motta tippemidler dersom dere som tipper tilknytter seg til oss. Til dere som ønsker å gjøre dette, gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

2704, 2017

Protokoll fra Årsmøte 2017

By |april 27, 2017|

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2017 Årsmøtet ble holdt onsdag 22. mars 2017, i Sørbråten Velhus kl.19:00 - 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året. Sak 1: Konstituering Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder. Christine Baalsrud lngeborgrud ble valgt som referent Innkallingen ble godkjent uten innvendinger Stian Fossum og Lars Dugstad ble valgt til å signere protokollen. Erik Leirdal og Stian Fossum ble valgt til tellekorps ved behov. Sak 2: Vellet - Årsberetning 2016 Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets

1803, 2015

Protokoll fra Årsmøte 2015

By |mars 18, 2015|

Referat fra årsmøtet i Sørbråten vel 18. mars 2015 Møtet åpnet med et minutts stillhet til minne om de som har gått bort det siste året. SAK 1: Konstituering Sørbråten Vels leder Therese Graff åpnet møtet, og ble valgt som møteleder. Ragnar Semundseth ble valgt som referent. Innkallingen ble godkjent. Geir Ingeborgrud og Geir Svendsen ble valgt til å signere protokollen. SAK 2: Årsberetning Styrets leder visk til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet. Det ble henvist til regnskapet, som presentert i innkallingen til årsmøtet. Det var en liten økning i leieinntektene i fjor, sammenlignet med året før.

Har du spørsmål om styrets arbeid eller ønsker å bidra? Send oss en epost.

KONTAKT STYRET
Go to Top