FIBERPROSJEKT SØRBRÅTEN

Telenor bygget ut fiber på Sørbråten vinteren 2019-2020. Bestilling av tjenester gjøres ved å kontakte Telenor kundeservice på 05000.