Organisasjoner i nærmiljøet vårt

Sørbråten Vel har mange hyggelige foreninger, vel og lag som naboer som er verdt å nevne. Sørbråten IL Maridalen vel Solemskogen Vel