SmartOrg

Sørbråten Vel har byttet program for regnskap og medlemsregister. Programmet leveres av SmartOrg. Alle som får denne meldingen er registrert som medlem, og kan logge inn på smartorg.no for å se, og eventuelt justere sine personopplysninger. Epostadressen din er brukernavnet. Ved første gangs innlogging må du opprette et passord. De som er registrert med et telefonnummer, kan også bruke dette til innlogging.

Når du er inne i smartorg.no, vil du også kunne se hvilke aktiviteter velforeningen har, samt lese møtereferater fra styremøter og årsmøter, og se på dokumenter velforeningen har arkivert.

Veiledning-bruk-av-SmartOrg