Årsberetning for 2022 til behandling på årsmøte 22. Mars

Lenke til beretningen: Årsberetning 2022(2)