Spennende arrangement i Maridalen Velhus
15. mars kl. 19:00

Rolf Erik Poppe som har gått Norge på lands på ski, til fots og i robåt
snakker om hvordan vi forvalter naturen.

Maridalen Vel og Sørbråten Vel er arrangører