Årsmøte innkalling 2022

Det kalles inn til årsmøte den 23. mars på Sørbråten Velhus.
Møtet er fra klokken 19:00 til 20:00.
Veilaget vil deretter avholde sitt årsmøte fra 20:00 til 21:00.

For å være stemmeberettiget må man ha betalt kontingent for 2021.
Årsmøtet er Sørbråten vels øverste myndighet.

Innkalling vil bli sendt medlemmer per e-post.
Dersom en ikke har registrert sin e-post, så kan dette gjøres ved å sende en e-post
til vellets kasserer, Ivar Hordnes. Epost: ivarh567@gmail.com

Vi ber ellers om tips på medlemmer som ikke har registrert sin e-post,
slik at vi hjelper hverandre med å holde medlemsregisteret oppdatert.
Vi ber spesielt å få informasjon om medlemmer som ikke har e-post.
Disse vil da innkalles per brev.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være i hende innen 1.mars.

Møterett har alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021,
i.h.h.t. vedtektene som er gjengitt på våre hjemmesider: https://www.sorbratenvel.no/vedtekter/

Dagsorden:
1) Konstituering:
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av to deltakere til å signere protokoll
– Godkjenne innkalling
2) Årsberetning
3) Regnskap
4) Innkomne forslag
5) Fastsette kontingent for 2023
6) Valg

Styret er oppmerksom på at årsberetning, regnskap og innkomne forslag skal gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen, i.h.h.t. vedtektene, men vi har ikke maktet å få disse klar p.g.a. høyt arbeidspress. Vi ber derfor om aksept for at disse blir lagt ut på hjemmesiden i løpet av uken.

Saksdokumenter:

Protokoll årsmøtet 2020
Årsberetning 2021
Kostnader Velhus

Balanse 2020
Revisjonsberetning 2020
Resultat 2020

Balanse 2021
Revisjonsberetning 2021
Resultat 2021