Årsmøteinnkalling 2020

Vi kaller inn til digitalt årsmøte i Sørbråten Vel onsdag 9. desember 2020 klokken 19.

 

For å oppfylle Korona restriksjonene vil medlemmer av vellet oppfordres til å delta på Teams. De som ikke har mulighet til å delta digitalt må melde seg på ved å sende mail til styret, eller ringe leder for vellet, Sigurd Grytten, på 922 40 790.

 

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ DIGITALT ÅRSMØTE 2020
Saksliste:
 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
 7. Årsberetning 2019
 8. Regnskap
 9. Budsjett
 10. Innkomne saker
 11. Valg av styret
 12. Valg av valgkomite

For å redusere våre kostnader oppfordrer vi deg til å registrere din epost her slik at vi ved senere utsendelser kan sende slikt på e-post. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer.

Saksdokumenter

årsberetning 2019 og 2020

Resultat2018-2019

200309 Revisjonsberetning 2019 Vellet