Utsettelse av årsmøtet i Sørbråten Vel og Veilaget.

I tråd med oppdaterte råd fra helsemyndighetene så utsettes det planlagte årsmøtet i Sørbråten Vel og Veilaget. Vi kommer tilbake med ny innkallelse på et senere tidspunkt.

Årsmøteinnkalling 2020

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes torsdag 19. mars 2020 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned her for de som ikke har mottatt den på epost. Faktura for årskontingent sendes i år i egen e-post eller per brev, alt etter om vi har din e-post adresse eller ikke.

For å redusere våre kostnader oppfordrer vi deg til å registrere din epost her slik at vi ved senere utsendelser kan sende slikt på e-post. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer.

Innkalling til årsmøte 2020

Årsberetning 2019

Resultatrapport-250220

Balanserapport-250220