Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 20. mars 2019 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned her for de som ikke har mottatt den på epost. Faktura for årskontingent sendes i år i egen e-post.

Telenor inviterer samme dag, kl. 18 til informasjonsmøte om fiberutbyggingen på Sørbråten.

Innkalling til årsmøte 2019

årsberetning og regnskap 2019