Fiberstatus Januar 2019

Rett før jul ble det i Sørbråten Vel besluttet å la Telenor få adgang til å selge og bygge ut fiber på Sørbråten. Vi kom ikke i mål med løsningen fra Viken Fiber grunnet for høye gravekostnader.

Telenor jobber nå internt med planlegging, men har antydet at utbyggingen kan være ferdig innen utgangen av 2019.

Litt om vårt mandat og bakgrunnen for valget som er tatt

Vi ble i sin tid valgt på årsmøtet for å kartlegge mulighetene for å få skikkelig bredbånd til vårt område. Fibergruppa sitt mandat har vært å komme opp med mulighetene og kostnadene. Det er styret i Velet som på bakgrunn av denne informasjon tar avgjørelsen og velger mellom alternativene.  Styret sin oppgave er å ta vare på sine medlemmer og tenke på det beste for disse.

Vi gikk bredt ut og undersøkt mange muligheter inkludert GET, Telenor og Viken Fiber samt noen mindre aktører. I første runde endte vi opp med å få breiband.no inn som leverandør. En teknisk løsning som ikke har fungert særlig bra for flere av oss. Vi har i dag også 4G fra Telenor og Telia, noe som fungerer greit for noen der behovet er begrenset.

I andre runde som startet høsten 2016 tok vi på nytt kontakt med aktuelle fiberaktører og fikk en svært positiv dialog med Viken Fiber. Betingelsen fra Viken Fiber var at vi selv ordnet med graveentrepenører. Helt frem til høsten 2018 hadde vi sterk tro på at en lokal entreprenør, som vi vurderte hadde gjennomføringsevne, kunne gjennomføre dette prosjektet innenfor vårt budsjett. I siste runde lå budsjettet på 15.000 fra hver eiendom på Sørbråten og i Maridalen. Etter endelig gjennomgang med entreprenøren ble derimot graveprisene doblet. Vi har også vært i kontakt med graveentrepenører utenfor dalen, men prisene fra disse ligger langt over hva det har vært realistisk å starte forhandlinger på.

Vi har parallelt holdt kontakten med Telenor, men fordi vi har vurdert en bakkeløsning fra Viken Fiber, fremfor en luftløsning fra Telenor som en et bedre alternativ, har vi lenge forsøkt å komme helt i mål med Viken Fiber.

Etter å ha fått alle fakta på bordet, kunne vi derfor legge frem følgende på forrige styremøte i Sørbråten Vel.

Viken Fiber

Fiberkabel graves ned og alle både på Sørbråten og i Maridalen ble inkludert i prosjektet. Innskudd fra hver bolig ble til slutt beregnet til 15.000,-. Etter nye tall fra entreprenør er antydningen at innskuddet økes til 30.000,-. Det ble også diskutert risikoen for gjennomføringen av prosjektet ved å velge en relativt liten lokal entreprenør.

Telenor 

Fiberkabel henges i eksisterende stolper, og vil mest sannsynlig erstatte gammel kobberkabel. Telenor anser Sørbåten som et kommersielt lønnsomt utbyggingsområde og vil ikke kreve ekstra innskudd fra hver enkelt bolig. Eksakte priser er ikke blitt gitt fra Telenor enda, men de antas å ligge et sted mellom 2000-5000,-.  Derimot er det ikke kommersielt lønnsomt for Telenor å bygge ut i Maridalen. Dersom Telenor skulle inkludert Maridalen i samme prosjekt, antyder de å måtte øke innskuddet til ca. 20.000,- for alle på Sørbråten og i Maridalen. Fibergruppen anser gjennomføringsrisikoen ved å la Telenor bygge ut som ikke eksisterende.

Konklusjon

Med bakgrunn i dette mener Sørbråten Vel det blir for dyrt å velge Viken Fiber med 30.000,- innskudd fra hver bolig, sett opp imot Telenor sin antydning om 2000-5000,-. Sørbråten Vel har også informert Maridalen Vel om at det for hver og en på Sørbråten vil oppleves feil å subsidiere Maridalen med opptil 18.000,-. For Maridalen finnes det muligheter for offentlig midler siden området ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Veien fremover

Telenor vil ta over og styre prosjektet videre når de er klare. Fibergruppen vil fortsatt følge med og bistå Telenor der det er behov. Vi kommer til å bidra med informasjonsdeling frem til Telenor selv får etablert god informasjonsflyt i eget prosjekt.

Vi takker for oss og håper vi alle snart kan få ubegrenset med bredbånd i hus.

Hilsen Gisle, Jørn og Erik.