Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen med faktura i uke 8 men kan også lastes ned og leses her

Sørbråten Vel-Årsmøte 2018-innkalling

Regnskap-Budsjett-Årsmøte