Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Oppsummert betyr det at Oslo Kommune overtar ansvaret og koordineringen av tømmingen og setter krav til tømmefrekvens, se § 5 i forskriften. Sørbråten Vel har sammen med Solemskogen, Maridalen og Sørkedalen jobbet for å beholde dagens, etter vår vurdering, gode ordning. Byrådets innstilling oversendes bystyret, vedtatt mot Frps stemmer.

Vedlagte dokumenter er forskrift, høringsuttalelser, hoveddokument og de innspillene vellene har gitt politikerne i komiteen, både på mail i forkant av første møte og senere på deputasjonsmøtet i Januar.

Forskrift:
Samferdsels- og miljøkomiteen_2017_11_1226540_2_1

Uttalelser:

Høringsuttalelsene samlet

Notat fra Sørbråten Vel – Forskrift om tømming av mindre slamanlegg

Henvendelse til ordførerens kontor vedrørende Sørbråten

Deputasjon 16.01.2018