Fiberstatus Desember 2017

Fibergruppen har gjennomført avklarende møter med Oslo Kommune og Oslo fylkeskommune vedrørende graving i Maridalen og Sørbråten. Oppsummert er vi blitt anbefalt å grave langs vei fremfor over dyrket mark. Det vil fortsatt være søknadspliktig. Fibergruppen vil jobbe for å få avtale med Oslo Kommune om å legge fiberrør ned i grunnen når ny sykkelvei bygges fra Brekke til Hammeren.

Vi har gjennomført nye møter med både Viken Fiber og Telenor. Telenor bekrefter at Sørbråten er økonomisk forsvarlig å bygge ut med luftkabler, mens Viken Fiber bekrefter at både Maridalen og Sørbråten kan bygges ut med nedgravde kabler, gitt forutsetninger om antall eiendommer som har sagt ja til fiber, samt de gravekostnader vi har dialog med lokale gravere om. Vi har derfor valgt å realisere prosjektet sammen med Viken Fiber da vi mener det vil gi oss et bedre og mer stabilt nett. Vi vil fortsatt holde samtalene gående med Telenor.

Fiberen til Sørbråten vil i 2018 komme langs jernbanen til Movatn Stasjon. Det er planlagt fibernode ved velhuset. Det jobbes med å inngå avtale med Sørbråten Vel om dette. Derfra vil det graves fiberrør ned til Maridalen som på sikt vil tilkobles eksiterende nett på Brekke. Dette vil gi oss et redundant og svært stabilt nett.

På nyåret vil fibergruppen gå i gang med å få grunneier-avtaler fra alle private grunneiere. Viken Fiber sørger for gravetillatelse fra Oslo Kommune. Viken Fiber vil gå i gang med innsalg til alle på Sørbråten og Maridalen.

Vi er sterk i troen på at vi ved disse tider neste år kan se Tre nøtter til Askepott på fiberkabel.

En riktig god jul ønskes fra oss i fibergruppen.