Sørbråten Vel ble stiftet 31. oktober 1920.

I anledning Velforeningens 75 års jubileum, ble det i 1995 utgitt et jubileumsskrift. Hele boken kan leses her