Status Fiber til Sørbråten 08-17

Rett før sommeren nådde vi målet om 160 eiendommer som har sagt ja til å bygge ut fiber, fordelt mellom Sørbråten og Maridalen. Vi er nå i god dialog med gravere som er positive til å gjennomføre prosjektet innenfor vårt budsjett. Nå går vi i dialog med grunneiere for å velge optimal rørtrase, spesielt over store jordbrukseiendommer nede i Maridalen.

Informasjonsmøte

Planen videre er å arrangere et informasjonsmøte der alle inviteres, både de som er klare og de som fortsatt har spørsmål. Vi inviterer Viken Fiber / Altibox til å svare på spørsmål men også la de som er klare til å signere kontrakt. Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted.

Kontraktsignering

I etterkant av møtet vil Viken Fiber ta kontakt med de øvrige for kontraktsignering.

Oppstart

Det er fortsatt for tidlig å si noe konkret om når oppstart vil være eller når fiber vil være i hus hos den enkelte. Så snart alle kontrakter er signert vil prosjektet kunne starte.

Det er fortsatt ikke for sent å melde sin interesse. Innskuddet anslått oppad til 10.000 kroner vil etter fullført prosjekt øke til anslagsvis 25.000. Det vil være mulig å koble seg til i ettertid, men til en høyere kostnad. Meld din interesse til fiber@sorbratenvel.no

Mvh

Fibergruppa i Maridalen og Sørbråten.