Fiberbredbånd til Sørbråten

Status fiber til Sørbråten 10-16

Vi nærmer oss fristen for å melde interesse og fibergruppen ønsker å gi en status på hvor vi står samt svare på de spørsmål som har kommet hittil.

Per 10. oktober er det totalt 60 eiendommer som har meldt sin interesse. For å opprettholde prisen på inntil 10.000,- avhenger det av at nær 140 eiendommer blir med og installerer fiber nå i første runde.

Prisen er et estimat og et maksbeløp som styret kan gå til forhandlinger med. Erfaring fra en av aktørene vi snakker mest med (Viken Fiber / Altibox) er at denendelige prisen blir lavere. De kan vise til flere tilsvarende prosjekter som har fått installert fiber til under 10.000,-.

Inkludert i prisen er fiber helt inn i egen bolig inkludert ny hjemmesentral. Inn til eget hus anbefales å grave grøft, noe du selv må ordne. Den trenger ikke være dypere enn rett under torva, men det anbefales en fot eller to. Er det vanskelig å grave pga fjell, kan fiber også henges i stolper uten ekstra kostnad. Rør som du legger ned i grøfta er inkludert i prisen. Så rent bortsett fra litte egeninnsats på egen tomt, ev. hjelp fra naboen, er alt frem til hjemmesentral inkludert i prisen.

Månedsprisen er avhengig av hva slags tilbud/avtale/produkt du vil ha. Sjekk priser hos Viken Fiber her: http://www.vikenfiber.no/priser/

Tilbakemelding fra flere er at dette er så viktig at de er villige til å betale mer enn 10.000,- for å få installert fiber. Styret er enig i vurderingen, men foreløpig ønsker vi å få med flest mulig slik at prisen blir så lav som mulig. Om ikke tilstrekkelig eiendommer blir med, kommer vi til å vurdere alternative metoder for å få dette til på, f.eks. med et høyere innskudd, begrense geografisk utbyggingsområde, e.l.

De som ikke ønsker å være med nå, men henger seg på ved en senere anledning må regne med å betale 25.000,- til Velet for å koble seg til. Dette beløpet går ikke til utbygger men tilbake til Velet og blir fordelt tilbake til de som ble med i første omgang.

Sørbråten Vel og den nedsatte fibergruppen ønsker å presisere at det er Sørbråten Vel som står bak initiativet og at ingen av privatpersonene som bidrar tjener penger på dette – selvsagt! Vi i Velet gjør dette frivillig, på dugnadsbasis og bruker heller tid og penger enn å tjene noe på dette – fordi vi som bor her svært gjerne ønsker oss bedre bredbånd til Sørbråten!

Muligheten er her nå og det kan gå lenge til neste gang vi får denne muligheten!

Husk at eiendommen også får en verdistigning.

Har du spørmål oppfordrer vi deg til å stille disse til gisle@dwbh.no