Fiberbredbånd til Sørbråten

Ønsker du fiberbredbånd til Sørbråten?

Sørbråten Vel jobber for å få fiberoptisk bredbånd til bygda vår. For å få til dette trengs en oppslutning på 80% blandt eiendommene, litt dugnadsånd (på egen tomt) og en betalingsvilje på inntil 10.000 kroner per eiendom. I tillegg må du regne med 1 års binding på en av leverandørens tjenester, anslagsvis fra ca. 500 kroner per måned.

Det vil være mulig å koble seg til senere, men da blir etableringsprisen opp mot 25.000 kroner. Pengene går ikke til bredbånds-firmaet, men til Sørbråten Vel. Det betyr at de som er med fra starten, kan regne med å få refundert noe av innbetalt beløp etterhvert som etternølerne melder seg på.
Sørbråten Vel har nedsatt en gruppe som har jobbet med å få på plass en bedre bredbåndsløsning. Før gruppen kan gå i forhandlinger med aktuelle leverandører må vi sjekke ut om det er tilstrekkelig interesse blant oss.

Om mange nok sørbråtinger ønsker fiberbredbånd, er målet å få fiber installert i løpet av 2017.

 

Hva skjer videre?

Dersom oppslutningen blir på minimum 80%, vil Sørbråten Vel gå i gang med å forhandle frem den beste løsningen hva angår pris og tjenester. Dette anslås å være klart allerede før jul. Gjennom vinteren vil prosjektet detaljplanlegges hvor hver enkelt blir kontaktet av leverandøren for gjennomgang og bindende kontraktsignering.

Neste sommer vil leverandøren starte med å legge kabelen rundt på Sørbråten. Hver og en av oss (med hjelp av naboer) må grave ned sitt eget rør fra anvist sted på tomtegrense og frem til husvegg. Rør fås utlevert av leverandør. Deretter vil leverandør blåse fiberkabel og fullføre installasjonen hjemme hos deg.

Hvordan kan vi få fiber til Sørbråten og hvorfor?

Sørbråten har i dag ikke tilgang til høyhastighetsbredbånd slik det er definert av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (nkom). Ved utgangen av første halvår 2015 hadde bortimot 974.000 husstander i Norge tilgang til fiber, og det er fiber som vokser mest i antall utbygginger. Fiber gir
ubegrenset kapasitet og en stabil hastighet. Det viser seg også at fiberbredbånd bidrar til å øke verdien på boligen. De leverandører som er størst på fiber er Telenor (Canal Digital), GET og Altibox (gjennom Viken Fiber her i Oslo).

I sentrale strøk får de fleste i dag tilbud om fiberbredbånd (eller tilsvarende via kabel-TV). På bygda, som Sørbråten, må innbyggerne selv bidra for å få det til. Det kalles ofte bygdebredbånd, der både innbygger og utbygger står på litt ekstra. Det er flere eksempler der bygda har tilgang til fiberbredbånd takket være villige leverandører og innbyggere som har stått på litt ekstra.

Hva er fiber og hvordan fungerer det?

En fiberkabel ser ut som en vanlig kabel, men består innvendig av glass og kan sende data med nær lysets hastighet. Fordi signalet i kabelen består av lys, vil ikke signalet bli forstyrret av nærliggende kabler eller miljøet rundt slik som ordinære elektriske signalkabler. Man kan derfor oppnå vesentlig høyere hastigheter og bedre stabilitet enn ved bruk av kabler med metallkjerne. Av disse grunner er
fiberoptiske kabler nær enerådende når det bygges nye nett i dag.

Fiberkabelen henges i stolper eller graves ned i bakken. I dag foretrekker de fleste leverandører å grave den ned for å unngå brudd som følge av trefall og andre ytre fysiske påvirkninger.

Hva får vi?

Bredbånd, TV og telefoni er det som i dag tilbys over en og samme fiberkabel. Noen fiberleverandører tilbyr hastigheter helt opp mot 1Gbit/s selv om de fleste nok klarer seg med mye mindre. TV leveres, slik vi kjenner den i dag fra RiksTV og parabol, men også strømmetjenester som Netflix, TV2Sumo og AppleTV, for å nevne noe, blir enkelt tilgjengelig som alternativer. 4 av 10 nordmenn abonnerer allerede på strømme-TV og flere og flere sier opp ordinære lineær TV. Strømmetjeneste og filmleie sies å bli de tjenestene som vil kreve mest av bredbåndstjenester i tiden fremover. Et eksempel er Netflix som nå tilbyr filmer i 4K oppløsning. Dette krever en stabil hastighet på ca. 15Mbit/s hvor én spillefilm har en størrelse på 20-30GB.

Det viktigste mener vi er å sørge for en stabil, robust og ubegrenset bredbåndsforbindelse, som løser både dagens og morgendagens behov