Endelig, MD har stadfestet reguleringsplan for Sørbråten

Endelig, MD har stadfestet reguleringsplan for Sørbråten. Vi feirer på velhuset med champagne torsdag kl 18.00. Møt opp!

Oslo kommune – reguleringsplan for Sørbråten – stadfestelse etter markaloven
Vi viser til fylkesmannens oversendelse av 22. september 2011 av ovennevnte reguleringsplan, Miljøverndepartementets brev av 6. mars 2013 til Oslo kommune med forslag til løsning av saken og Oslo kommunes svar av 12. juni 2013 på departementets forslag.

Oslo kommune – reguleringsplan for Sørbråten – stadfestelse etter markaloven (L)(95213)