Nytt fra veilaget 2017-09-19T22:00:16+00:00

NYTT FRA VEILAGET

2002, 2018

Innkalling til årsmøte 2017

Av | februar 20, 2018|

Innkalling til årsmøte 2017 Årsmøte i Sørbråten Veilag avholdes Onsdag 14. mars klokken 20.00 i Sørbråten Velhus, Adresse: Sørbråtveien 86, 0891 Oslo Dagsorden: Konstituering Åpning Valg av møteleder Valg av referent Godkjenning av innkalling Valg av to personer til å signere protokollen Årsberetning og regnskap Årsberetning 2017 Regnskap og balanse 2017 Saker til behandling Budsjett 2018 Valg Vegrepresentanter Sak 6: Årsberetning Sørbråten Veilag 2017. Veilagets styre har bestått av Arild Pedersen (leder), Magga Fjelltun (Kasserer), Steinar Glomnes (sekretær) og Gunnar Svendsen (varamedlem). Veilagets styre har som oppgave å forvalte Sørbråten Veilag sine veier på best mulig måte, utarbeide fremdriftsplaner for

903, 2016

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9. mars 2016

Av | mars 9, 2016|

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9. mars 2016 Sak 1-5: Konstituering av årsmøtet Styrets leder Arild Pedersen åpnet årsmøtet. Trond Herland ble valgt som møteleder, Ragnar Semundseth ble valgt til referent. Fredrik Eldorhagen og Jan Oset ble valgt til å signere protokollen. Innkallingen ble godkjent av årsmøtet. Sak 6: Årsberetning Styreleder Arild Pedersen informerte om veilagets aktiviteter i 2016, som beskrevet i årsberetningen. Asfaltering av veiene på Sørbråten er den viktigste saken veilaget arbeider med. I tillegg brukes det mye tid på å følge opp entreprenøren som har ansvaret for vintervedlikeholdet på veiene. Årsmøtet tok årsberetningen for 2015 til