Nytt fra styret2017-04-27T14:58:47+02:00

NYTT FRA STYRET

2502, 2019

Årsmøteinnkalling 2019

Av |februar 25, 2019|

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 20. mars 2019 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned her for de som ikke har mottatt den på epost. Faktura for årskontingent sendes i år i egen e-post. Telenor inviterer samme dag, kl. 18 til informasjonsmøte om fiberutbyggingen på Sørbråten. Innkalling til årsmøte 2019 årsberetning og regnskap 2019

2504, 2018

Protokoll fra Årsmøte 2018

Av |april 25, 2018|

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018 Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året. Sak 1: Konstituering Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder. Margit Iren Ulriksen ble valgt som referent Innkallingen ble godkjent uten innvendinger Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud og Stian Fossum ble valgt til å signere protokollen. Sak 2: Vellet – Årsberetning 2017 Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets leder viste til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av

1702, 2018

Årsmøteinnkalling 2018

Av |februar 17, 2018|

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen med faktura i uke 8 men kan også lastes ned og leses her Sørbråten Vel-Årsmøte 2018-innkalling Regnskap-Budsjett-Årsmøte

1602, 2018

Ny forskrift om tømming

Av |februar 16, 2018|

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Oppsummert betyr det at Oslo Kommune overtar ansvaret og koordineringen av tømmingen og setter krav til tømmefrekvens, se § 5 i forskriften. Sørbråten Vel har sammen med Solemskogen, Maridalen og Sørkedalen jobbet for å beholde dagens, etter vår vurdering, gode ordning. Byrådets innstilling oversendes bystyret, vedtatt mot Frps stemmer. Vedlagte dokumenter er forskrift, høringsuttalelser, hoveddokument og de innspillene vellene har gitt politikerne i komiteen, både på mail i forkant av første

2108, 2017

Vellet deltar i Grasrotandelen

Av |august 21, 2017|

Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen slik at vi kan motta tippemidler dersom dere som tipper tilknytter seg til oss. Til dere som ønsker å gjøre dette, gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen    

2704, 2017

Protokoll fra Årsmøte 2017

Av |april 27, 2017|

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2017 Årsmøtet ble holdt onsdag 22. mars 2017, i Sørbråten Velhus kl.19:00 - 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året. Sak 1: Konstituering Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder. Christine Baalsrud lngeborgrud ble valgt som referent Innkallingen ble godkjent uten innvendinger Stian Fossum og Lars Dugstad ble valgt til å signere protokollen. Erik Leirdal og Stian Fossum ble valgt til tellekorps ved behov. Sak 2: Vellet - Årsberetning 2016 Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets leder

1803, 2015

Protokoll fra Årsmøte 2015

Av |mars 18, 2015|

Referat fra årsmøtet i Sørbråten vel 18. mars 2015 Møtet åpnet med et minutts stillhet til minne om de som har gått bort det siste året. SAK 1: Konstituering Sørbråten Vels leder Therese Graff åpnet møtet, og ble valgt som møteleder. Ragnar Semundseth ble valgt som referent. Innkallingen ble godkjent. Geir Ingeborgrud og Geir Svendsen ble valgt til å signere protokollen. SAK 2: Årsberetning Styrets leder visk til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet. Det ble henvist til regnskapet, som presentert i innkallingen til årsmøtet. Det var en liten økning i leieinntektene i fjor, sammenlignet med året før.

Har du spørsmål om styrets arbeid eller ønsker å bidra? Send oss en epost.

KONTAKT STYRET