Årsmøteinnkalling 2019

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 20. mars 2019 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned

Årsmøteinnkalling 20192019-03-11T22:52:03+01:00

Protokoll fra Årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018 Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder

Protokoll fra Årsmøte 20182018-04-25T07:02:41+01:00

Årsmøteinnkalling 2018

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen

Årsmøteinnkalling 20182019-02-25T18:43:47+01:00

Ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming2018-02-17T00:16:20+01:00

Vellet deltar i Grasrotandelen

Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen slik at vi kan motta tippemidler dersom dere som tipper tilknytter seg

Vellet deltar i Grasrotandelen2017-08-21T13:07:04+01:00

Protokoll fra Årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2017 Årsmøtet ble holdt onsdag 22. mars 2017, i Sørbråten Velhus kl.19:00 - 19.55. Styrets leder

Protokoll fra Årsmøte 20172018-02-17T22:54:36+01:00

Protokoll fra Årsmøte 2015

Referat fra årsmøtet i Sørbråten vel 18. mars 2015 Møtet åpnet med et minutts stillhet til minne om de som har gått

Protokoll fra Årsmøte 20152018-02-17T23:39:45+01:00