Årsmøteinnkalling 2020

Årsmøteinnkalling 2020 Årsmøte i Sørbråten Vel holdes torsdag 19. mars 2020 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning

Årsmøteinnkalling 20202020-02-28T14:39:35+01:00

Ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om

Ny forskrift om tømming2020-02-28T11:48:21+01:00

Status Fiber til Sørbråten 12-17

Fiberstatus Desember 2017 Fibergruppen har gjennomført avklarende møter med Oslo Kommune og Oslo fylkeskommune vedrørende graving i Maridalen og Sørbråten. Oppsummert

Status Fiber til Sørbråten 12-172020-02-28T11:53:03+01:00

Vellet deltar i Grasrotandelen

Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen slik at vi kan motta tippemidler dersom dere som tipper tilknytter

Vellet deltar i Grasrotandelen2020-02-28T11:54:35+01:00