FIBERPROSJEKT SØRBRÅTEN

Telenor planlegger å bygge ut fiber-bredbånd til alle på Sørbråten i løpet av 2019.

Etablering ca. 5.000,- inkluderer fiber til tomtegrense og luftstrekk inn til bolig samt frem til første punkt i bolig. Ønskes nedgravd fiber på egen tomt, sørger dere selv for graving av grøft.

Salg vil foregå i Februar og Mars, hvor utbygging så vil bli planlagt estimert levert innen 9 måneder. For at utbyggingen skal realiseres må en oppslutning på minimum 70% oppnås.

Gå inn på fiber.telenor.no og bestill bredbånd idag!