Fiberprosjekt 2017-09-25T20:03:07+00:00

FIBERPROSJEKT SØRBRÅTEN OG MARIDALEN

Det jobbes med å få fiberbredbånd til beboere i Maridalen og på Sørbråten, ref. tidligere skriv fra styrene i begge velforeninger. Vi vil på denne siden forsøke å holde dere oppdatert med siste nytt og fremdrift.

Kartet under er for vår egen planlegging og for at alle kan få et forhold til hvor fiberen mest sannsynlig kommer til å gå. Har du ennå ikke meldt din interesse og du ser at fiberen ikke passerer ditt hus, er det viktig at du sier ifra så raskt som mulig for ikke å bli forbigått i planleggingen.

Rød prikk i kartet betyr at eiendommen er interessert i å få fiber.

Blå linje er foreløpig planlagt fiberkabel (under planlegging og endringer vil komme).

Spørsmål?

Ser du feil eller mangler i kartet eller du ønsker å melde din interesse for fiber? Send epost til fiber@sorbratenvel.no eller bruk kontaktskjema under. Kontaktperson på Sørbråten: Gisle Haavaag (tlf. 46765500). Maridalen: Gunstein Hansen (tlf. 95203280).

Antall meter summert per del-strekk

Oppdatert etter møte med grunneiere 21/09/17.

Avstanden er et estimat og vil endres etterhvert som vi fortsetter planleggingen. Den største kostnaden i vårt prosjekt er graving og da må vi  ha god kontroll på avstander for å kunne jobbe med å få priser fra entreprenører.

Maridalen hovedtrase 8250
Til Maridalsveien 439 451
Til Maridalsveien 447 313
Til Maridalsveien 500 120
Maridalen Hauger Gård 509
Maridalen Kasaveien 153
Maridalen Gamle Maridalsvei 605
Til Gamle Maridalsvein 52 163
Maridalen Skar 1300
Maridalen Greveveien 3860
Til Greveveien 73 255
Til 69/313 393
Til 69/51 383
Sørbråten hovedtrase 3870
Sørbråten Laulundveien 234
Sørbråten Kudalsveien 110
Sørbråten Sørsvingen 115
Sørbråten Stårputveien 1110
Sørbråten Sørhellinga 68
Sørbråten Kroken 65
Sørbråten Movassbakken 227
Sørbråten Rundmyrveien 659
Sørbråten Rundmyrveien stikk2 71
Sørbråten Torstølveien 251
Sørbråten Torstølveien stikk2 62
Sørbråten Sørstien 331
SUM METER 23928

Siste status

Status Fiber til Sørbråten 12-17

Fiberstatus Desember 2017 Fibergruppen har gjennomført avklarende møter med Oslo Kommune og Oslo fylkeskommune vedrørende graving i Maridalen og Sørbråten.

Legg igjen en kommentar

Hjelp oss å unngå spam *