Sørbråten Vel har mange hyggelige foreninger, vel og lag som naboer som er verdt å nevne.

Sørbråten IL

Maridalen vel

Solemskogen Vel

Maridalen venner

Maridalen bygdetun

Sørbråten Gård

Sørbråten Veilag, Sørbråtveien 86. 0891 Oslo, kontakt: magga.fjelltun@gmail.com

Sørbråten Kvinneforening bistår vellet og idrettslaget ved alle arrangementer. De har ikke egne nettsider, men ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.