About Sørbråten Vel

Sørbråten vel ble stiftet i 1920.

Protokoll fra Årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018 Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder

Protokoll fra Årsmøte 2018 2018-04-25T07:02:41+00:00

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018 Årsmøte i Sørbråten Veilag avholdes Onsdag 14. mars klokken 20.00 i Sørbråten Velhus, Adresse: Sørbråtveien 86, 0891 Oslo

Innkalling til årsmøte 2018 2018-05-05T11:20:50+00:00

Årsmøteinnkalling 2018

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen

Årsmøteinnkalling 2018 2018-02-17T11:15:43+00:00

Ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming 2018-02-17T00:16:20+00:00

Historien om Sørbråten Vel

Sørbråten Vel ble stiftet 31. oktober 1920. I anledning Velforeningens 75 års jubileum, ble det i 1995 utgitt et jubileumsskrift. Hele boken

Historien om Sørbråten Vel 2017-08-29T22:57:31+00:00

Vellet deltar i Grasrotandelen

Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen Sørbråten Vel er registrert i Grasrotandelen slik at vi kan motta tippemidler dersom dere som tipper tilknytter seg

Vellet deltar i Grasrotandelen 2017-08-21T13:07:04+00:00

Oversikt gevinster Sørbråtendagen 2017

Oversikt gevinster Sørbråtendagen 2017 Astrid tangen, varer Brekkehagen kiosk, gavekort Coop Prix, Kjelsås, frukt/grønt Dreyer forlag, vare Grefsenkollen, gavekort H.C. Thaugland Trælast,

Oversikt gevinster Sørbråtendagen 2017 2017-05-20T08:37:32+00:00