About Sørbråten Vel

Sørbråten vel ble stiftet i 1920.

Årsmøteinnkalling 2019

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 20. mars 2019 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen og årsberetning kan lastes ned

Årsmøteinnkalling 20192019-03-11T22:52:03+01:00

Protokoll fra Årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018 Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder

Protokoll fra Årsmøte 20182018-04-25T07:02:41+01:00

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018 Årsmøte i Sørbråten Veilag avholdes Onsdag 14. mars klokken 20.00 i Sørbråten Velhus, Adresse: Sørbråtveien 86, 0891 Oslo

Innkalling til årsmøte 20182018-05-05T11:20:50+01:00

Årsmøteinnkalling 2018

Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19 i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 86. Innkallingen sende ut per post sammen

Årsmøteinnkalling 20182019-02-25T18:43:47+01:00

Ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming

Ny forskrift om tømming2018-02-17T00:16:20+01:00

Historien om Sørbråten Vel

Sørbråten Vel ble stiftet 31. oktober 1920. I anledning Velforeningens 75 års jubileum, ble det i 1995 utgitt et jubileumsskrift. Hele boken

Historien om Sørbråten Vel2017-08-29T22:57:31+01:00